Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van de site of diensten van Teksthelder, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hoe ik met deze gegevens omga kun je lezen in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring kun je vinden:

 • Welke persoonsgegevens ik verwerk
 • Waarom ik persoonsgegevens verwerk
 • Met wie ik je persoonsgegevens deel
 • Hoe ik je persoonsgegevens beveilig
 • Hoe lang ik je persoonsgegevens opsla
 • Hoe je je eigen gegevens kunt inzien en beheren
 • Informatie over cookies op de website van Teksthelder
 • Wat je moet doen als je klachten hebt of meer informatie wilt.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk alleen die gegevens die ik nodig heb voor een overeengekomen dienstverlening, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Ook kan ik deze gegevens gebruiken om je nu en in de toekomst een zo goed mogelijke ervaring te bieden op de site. Juridisch wordt dit omschreven als ‘gerechtvaardigd belang’. Ik verlies daarbij je privacy nooit uit het oog en zal de hoeveelheid persoonlijke data ook zoveel mogelijk beperken (waar mogelijk bijvoorbeeld alleen een e-mailadres).

Hieronder kunnen vallen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie om via website en/of dienst gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@teksthelder.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Waarom verwerk ik je persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten (waaronder de website) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Ik heb je gegevens nodig:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Voor het bijhouden van mijn administratie
 • Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Soms deel ik ze wel met derden, maar uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst. Zo waarborg ik de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Teksthelder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik doe dit onder andere door de software achter mijn website dagelijks te updaten en op mijn computer gebruik te maken van beveiligde passwords. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@teksthelder.nl

Hoe lang sla ik persoonsgegevens op?

 • Ik houd me aan de bewaarplicht van de belastingdienst. Deze eist dat persoonsgegevens die nodig zijn voor administratie en aangifte 7 jaar worden bewaard.
 • Schrijf je je uit voor een nieuwsbrief, verwijder ik deze gegevens onmiddellijk, tenzij ze ook overige dienstverlening of gerechtvaardigd belang dienen, of nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Anonieme gegevens kan ik langer bewaren, bijvoorbeeld voor het bijhouden van mijn omzet.

Hoe kan je je eigen gegevens inzien of beheren?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Teksthelder. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@teksthelder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookies

Op de site van Teksthelder gebruik ik functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies dienen om de site goed te laten werken, en om bijvoorbeeld te voorkomen dat je bepaalde gegevens onnodig meermalen moet invoeren.

Analytische cookies

Ik gebruik cookies om te meten welke onderdelen van mijn website de klant wil zien en om het aantal bezoekers te meten.

Deze informatie heb ik nodig om de website te kunnen verbeteren en aan te passen. Zo kan ik een zo goed mogelijke ervaring aan jou als klant bieden.

Ik houd statistieken bij van het aantal bezoekers, hoe lang ze op de website zijn, in welke volgorde ze de pagina’s bekijken en vanuit welke andere websites ze komen. Bovendien hou ik we algemene statistieken bij over het soort apparaat en de browser die bezoekers van de website gebruiken.

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en eventueel hoe effectief de Adwords-advertenties van Teksthelder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De op deze manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Teksthelder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Teksthelder heeft hier geen invloed op.

Teksthelder heeft Google geen toestemming gegeven om via Teksthelder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een uitleg over cookies en hoe je ze zelf kunt beheren vind je hier

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten over hoe ik met je persoonsgegevens omga? Dan kan je me bereiken via onderstaande contactgegevens.

Als we er echt niet uitkomen, wat me sterk lijkt, heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Contactgegevens

Teksthelder
Cynthia Streefkerk

Gevestigd:
Papiermolen 57
2906 RC Capelle aan den IJssel
E-mail: Privacy@teksthelder.nl

Sluit Menu